Danske cookie regler

Du er her:   Her er Cirkus cookies DK
en [de]

Her er Cirkus cookies DK

Vi beklager ikke at kunne opfylde den danske cookie bekendtgørelse.

Før vi har informeret om mulighederne og fået din informerede accept læser vi informationer (af nogle kaldet cookies) fra din computor

Cookie bekendtgørelsen forlanger at vi skal give informationer om cookies, selv om vi, på nuværende tidspunkt ikke bruger cookies. Kravet opstår for du (ubevist) har sendt os informationen: "Jeg har ikke accepteret cookies!" og vi har valgt at bruge informationen.

Programmet DEMO leder efter om en bestemt cookie er gemt på din PC.

Vi kan ikke opfylde kravet til (juridisk) person identifikation idet at identificere en bestemt person (CPR) vil være at overtræde persondataloven og indbyde til identitets tyveri.
Danske private webmastere opfordres til at anføre informationsbrugeren som en forening med samme navn som domænet. I Danmark er der ingen formelle regler for identifikation og registrering af en forening. 
Den danske bekendtgørelse forlanger at indsamlede informationer skal være 'vedvarende tilgængelige'. Dette krav kan i følge naturloven ikke opfyldes. Vi opsamler ikke informationerne, de findes hos brugeren. Vi har ingen mulighed for at se hvilke informationer brugeren har fjernet og har kun mulighed for at vise hvilke informationer vi har på lige nu. 

Programmet, der nåes via DEMO, bruger ikke eksterne links da webmasteren vil være ansvarlig for tredje parts brugen af cookies. Adresserne vises, men brugeren skal selv kopiere adresserne til browsers adresselinie.

Et eksempel på en nødvendig (engelsk) tekst (google analytics) kan ses here.

There are 2 user manuals available:

Newsbox News01

CMSimple_XH Wiki »

Newsbox News02

CMSimple_XH Wiki »

Newsbox News03

CMSimple_XH Wiki »

Powered by CMSimple_XH | Template by CMSimple_XH | test (X)html | test css | Login